Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek szervezője, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., a továbbiakban: Szervező) kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Az alábbiakban tájékoztatjuk a Szervező mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ezek során kötelezően betartunk.

A Bartók Tavasz honlapjának (www.bartoktavasz.hu) használata és szolgáltatásainak igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

1.    Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

Az Adatkezelő szervezeti struktúráját úgy alakította ki és azt szigorú belső szervezeti szabályok és a különböző hozzáférési jogosultságok felosztása révén oly módon működteti, hogy minden ponton megfelelő garanciát jelentsen az adatkezelés átláthatóságára és az Ön személyes adatainak biztonságára nézve. Az Adatkezelő nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. Az Adatkezelő megfelelő technikai intézkedések meghozatala révén (egységes belső informatikai rendszer üzemeltetése) mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

Az Adatkezelő belső képzések és szervezett oktatások során folyamatosan tájékoztatja személyes adatok kezelésével foglalkozó munkatársait a legfrissebb technikai és jogszabályi követelményekről, annak érdekében, hogy az adatkezelés minden ponton megfeleljen a jogi és információbiztonság-technikai elvárásoknak.

2.    Az Adatkezelő által kezelt adatok köre

a)    A www.bartoktavasz.hu szerver naplózása

A Bartók Tavasz honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. Enélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése, és nem lehetne megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem. A honlap üzemeltetését a Müpa látja el, ezért az ezzel kapcsolatos adatok is a Müpa kezelésébe kerülnek. A szerver naplózási tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés a Müpa jogos érdekén alapul. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

 • Tárolt adatok: IP-cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum- és időpontadatok.
 • A tárolás időtartama: 30 nap, ezután az adatokat töröljük.
b)    Webanalitikai mérések

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a www.bartoktavasz.hu honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a honlap üzemeltetését ellátó Müpa azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú webanalitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlap meglátogatása révén hozzájárul.

c)    Cookie-k kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön webböngészőjének a testre szabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a www.bartoktavasz.hu weboldalt, a böngésző visszaküldi a sütit a szerverünknek, ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.

A honlapon kétféle sütivel találkozhat:

 • Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet- (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a sütik kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik, ennélfogva a honlap használata nem tud megfelelően megvalósulni. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a sütiknek a használatát tudomásul veszi.
 • Tartós sütik, melyek a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a felhasználó nem törli. Amennyiben a Müpa webszervere telepíti a sütit, és az adat a saját adatbázisba kerül továbbításra, belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Müpa vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, külső sütiről beszélünk.

A felhasználás célja szerint megkülönböztetünk:

 • statisztikai sütit:
  a)    teljes Google Analytics mérőkód süti
  b)    más webanalitika mérésre alkalmas mérőkód (pl. Hotjar)
  c)    hőtérképes analitikai eszköz sütije (pl. Hotjar)
  d)    egérmozgás rögzítésére alkalmas eszköz sütije (pl. Hotjar)
 • reklámcélú sütit:
  e)    minden külső szolgáltató által elhelyezett hirdetési süti, remarketingkódok és pixelek (pl. Facebook, AdWords)

A www.bartoktavasz.hu weboldal látogatása során a bejelentkező oldalon található sütifigyelmeztetésen található „ELFOGADOM” gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását a tartós sütik használatához.

 • Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal.
 • A tárolás időtartama: a munkamenet-használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig, a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a sütiket bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve használatukat letilthatja saját böngészőjében is.

A mérési adatok kezeléséről, illetve a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook és a Hotjar szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és sütikezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, a www.google.com/intl/hu/policies/privacy és a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  címen.

d)    Jegyvásárlás

A honlapon keresztül történő jegyvásárlás során az Ön által megadott adatokat a Müpa az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében (pl. értesítés elmaradó előadásról, utólagos jegyvisszaváltás, számlakibocsátás) kezeli.

Nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségünkre tekintettel az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Úgy gondoljuk, amennyiben jegyet vásárolt valamelyik előadásunkra, további programjaink is számot tarthatnak érdeklődésére, ezért a jegyvásárlás során megadott e-mail-címén keresztül a jövőben néhány további programunkról is tájékoztatjuk. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen közvetlenül a hírlevélben található linken keresztül vagy az adatvedelem@mupa.hu címre küldött levélben.

e)    Marketingcélú megkeresések

A Bartók Tavasz a magyarországi és nemzetközi kulturális élet kiemelkedő jelentőségű rendezvénye. A Szervező a legfőbb feladatának tekinti, hogy a magyar és a nemzetközi komoly- és könnyűzenei, illetve színházi élet kiemelkedő színvonalú produkciói a közönség minél szélesebb rétegéhez eljussanak, ezért célja, hogy a Bartók Tavasz minél több eseményén a vendégeként köszönthesse Önt.

Ha megtisztel minket annak lehetőségével, hogy hozzájárulása révén e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán közvetlenül is megkeressük Önt a Bartók Tavasz programjaival, illetve a Szervező által rendezett egyéb kulturális programokkal kapcsolatban, akkor vállaljuk, hogy az általunk szervezett kulturális programokra vonatkozó minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt. Ennek céljából az Ön alábbi adatai kezeljük: név, titulus, e-mail-cím, nyelv, lakcím, születési év, műfaji preferencia, aktivitások, jegyvásárlási adatok, böngészési előzmények.

Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni a Bartók Tavasz programjairól, valamint a Szervező által rendezett egyéb programokról, hozzájárulása visszavonható közvetlenül a hírlevélben található linken keresztül, a honlapon, valamint az adatvedelem@mupa.hu címre küldött levélben.

f)    Kép- és hangfelvétel készítése

A Bartók Tavasz eseményeinek területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a fesztivál eseményeinek területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet.

A Bartók Tavasz (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Szervező a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Szervezővel, sem a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

3.    Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen keresztül fogadjuk.

 • Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az Adatkezelőtől kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő elsődlegesen akkor tekintheti hitelesnek, ha azt Ön a regisztrált e-mail-címéről küldi. Ez természetesen nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon azonosítsa be.
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti kezelt személyes adatainak helyesbítését.
 • Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatók helyre.
 • Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott és a Müpa által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a Müpa köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.
 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

4.    Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő nevében a személyes adatok kezelését a velük szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végzik. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága. A hatályos jogszabályoknak való megfelelésről minden adatfeldolgozást végző partnerünktől szerződésbe foglalt nyilatkozatot kérünk be, és csak ennek birtokában végezhetnek bármilyen adatkezelést az Adatkezelő nevében. Adatfeldolgozóinkról bővebb információt az Adatkezelő honlapján (www.mupa.hu) megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban talál.

5.    Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen, az 1453 Budapest, Pf. 57 postacímen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik személyazonosságának igazolására.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C | +36 1 391 1400 | ugyfelszolgalat@naih.hu  | www.naih.hu) fordulhat.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának megváltoztatásával jár, előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

Budapest, 2021. március 1.
 

Letölthető verzió