Házirend

1. Belépés a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programjaira

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek Magyarország új összművészeti eseménysorozata, melynek szakmai megvalósítója a Müpa (továbbiakban: a Fesztivál szervezője / Szervező). A programokra történő belépéssel minden látogatónk elfogadja a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek (továbbiakban: Fesztivál) házirendjét (a továbbiakban: Házirend), és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 • A Fesztivál programhelyszínein a mindenkor hatályos jogszabályok és kormányzati ajánlások szerinti egészségvédelmi előírások követendők, amelyeknél eseti jelleggel a Fesztivál szervezője szigorúbb szabályokat is megállapíthat. Ezekről a www.bartoktavasz.hu hivatalos honlapon adunk tájékoztatást.
 • A Fesztivál szervezője törekszik a lehető legjobb közönségélmény biztosítására, azonban a rendkívüli egészségügyi helyzetben az egészségvédelmi előírásokat, valamint az előadások esetleg szükségszerű elmaradásának várható következményeit kiemelt fontossággal kezeli. Annak érdekében, hogy az egészségügyi előírások vagy ajánlások alapján elmaradó előadásokra jegyet váltó nézők a lehető leghamarabb hozzájuthassanak a jegyek árához, kérjük, hogy jegyvásárláskor, ha tehetik, online felületeinket részesítsék előnyben. Ezzel kapcsolatos megértésüket és együttműködésüket külön kérjük és köszönjük!
 • Előadásainkat, programjainkat érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ezalól kivételt képeznek az ingyenes, illetve a kizárólag regisztrációt igénylő programok.
 • Felhívjuk ingyenes programjainkra érkező látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes programok kizárólag az adott rendezvényterem befogadóképességének mértékéig látogathatóak, és a hosztesz kollégák – a tűzvédelmi előírások figyelembevételével – meghatározott létszám elérésekor a további belépést megakadályozzák.
 • A Fesztivál programjait mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kérjük nézőinket, hogy sorban álláskor, ha lehetőségük van rá, törekedjenek a távolságtartásra.
 • Az előadás kezdete után késve érkező vendégeink csak az előadás megzavarása nélkül, a hoszteszek segítségével foglalhatják el a helyüket.
 • Amennyiben a biztonsági intézkedések miatt lassul a bejutás, az előadás csak akkor kezdődik meg, amikor a gyalogosan vagy autóval sorban állók elfoglalták helyüket. Ezzel együtt arra kérjük látogatóinkat, hogy a szokottnál korábban érkezzenek meg a programokra.
 • A Fesztivál egyes rendezvényhelyszínein (Müpa, Zeneakadémia) a kedvezmény meghirdetése esetén a diákok diákigazolványuk felmutatásával válthatnak fejenként 1 db diákjegyet, a készlet erejéig. A diákjegy másra át nem ruházható, ennek ellenőrizhetősége érdekében a jegyen a diákigazolvány száma is feltüntetésre kerül. A diákjeggyel kizárólag az arra kijelölt helyek foglalhatóak el.
 • Kerekesszékes vendégeink az egyes programhelyszínek házirendjében foglaltak szerint vásárolhatnak belépőjegyet.

2. Ruhatár, értékmegőrzés

 • Ruhatár az egyes programhelyszínek házirendjében foglaltak szerint vehető igénybe.
 • A ruhatárakban dolgozó kollégák felelőssége a ruhatárban elhelyezett tárgyak közül csak azokra terjed ki, amelyeket a látogatók a színházakba és koncerttermekbe rendszerint magukkal szoktak vinni (pl. esernyő, ruhanemű). A Fesztivál dolgozóinak felelőssége nem terjed ki a ruhatárban elhelyezett, a szokásos mértéket meghaladó értékű dolgokra (pl. nagyobb összegű készpénz, értékes ékszer stb.).
 • A Fesztivál bizonyos helyszínein tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amelynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési, közlekedési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagy méretű hangszer stb.).
 • A Fesztivál rendezvényhelyszíneinek területén elhagyott értéktárgyakért a Fesztivál szervezője nem vállal felelősséget.

3. Változtatás joga, jegyvisszaváltás

 • A programok tekintetében a Fesztivál szervezője fenntartja az időpont-, a helyszín- és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
 • Jegyet csak abban az esetben áll módunkban visszaváltani, amennyiben a program elmarad.
 • Program elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó program időpontjától számított 30 napos – illetve meghirdetett veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet elmúltától számított 30 napos – határidőn belül válthatóak vissza a www.bartoktavasz.hu hivatalos honlapunkon, illetve az ott meghatározottak szerint. A Müpa a visszaváltás igénylésétől számított 90 napon belül gondoskodik a jegy ellenértékének visszafizetéséről.
 • Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

4. Nézők átültetésének joga, speciális ülőhelyek

 • Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Fesztivál szervezője fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek magasabb árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben a koncert megkezdése előtt a hoszteszek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.
 • A Fesztivál rendezvényhelyszíneire csak helyre szóló jeggyel lehet belépni.
 • Egyes előadások művészi koncepciójának függvényében a nézőtéren, illetve a színpadon elhelyezett díszletelemek bizonyos ülőhelyekről korlátozhatják a színpadra való rálátást. A Fesztivál szervezője a jegyárait ehhez mérten alakítja ki, és az említett helyekre szóló belépőket indokolt esetben kedvezményes áron, „csökkentett értékű jegyként” értékesíti.
 • Egyes produkciókról a Fesztivál szervezője hang- és képfelvételt készít. Ennek érdekében kamerahelyek kialakítására kerülhet sor a nézőtéren, az eszközök pedig korlátozhatják a színpadra való rálátást. Ilyen esetben – amennyiben érintett látogatónk jelzi igényét hosztesz kollégáinknak – munkatársunk másik ülőhelyet ajánl fel a szabadon maradt ülőhelyek függvényében.
 • A Fesztivál erre alkalmas rendezvényhelyszínein (Müpa, Zeneakadémia, Akvárium Klub) egyes előadások művészeti koncepciójából adódóan a színpad előtt zenekari árok, illetve felvétel esetén kamerasín kaphat helyet, amelynek eltakarását mellvéd szolgálja. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy szűkebb lábtérre kell számítani. Az érintett helyekre történő jegyvásárlás előtt – szükség esetén – kérjenek tájékoztatást kollégáinktól.

5. A programokon és a Fesztivál területén elvárt magatartás

 • Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló programoknál is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben egy részt vevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőtteknek szóló előadások vendégeit, hosztesz kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.
 • Továbbra is kérjük, hogy betegen, különösen felső légúti panaszok esetén ne látogassa programjainkat. Mielőbbi gyógyulása, illetve a fertőzés továbbadásának megakadályozása érdekébenmaradjon otthon, jegyét pedig – lehetőség szerint – adja át másnak.
 • Hosztesz kollégáink távozásra szólíthatják fel azt a nézőt, illetve látogatót is, aki beszélgetéssel vagy hangos, illetve megbotránkoztató viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét, valamint az adott program épületében tartózkodó más személyeket zavarja vagy megbotránkoztatja. A programok alatt mobiltelefon és más, a programot zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató hosztesz kollégáink felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök program alatti használatával, a hosztesz kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönségforgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a programot vagy más látogatókat zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
 • Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat, illetve a Fesztivál rendezvényhelyszíneit érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Hosztesz kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.
 • A Fesztiválon előadásra kerülő produkciók látvány- és hangzásvilága a művészeti koncepció szerves részét képezi. Amennyiben vendégünkként kevésbé érzi megfelelőnek ezeket, esetleg túl hangosnak ítél egy koncertet, a Fesztivál felhívja figyelmét, hogy a hangtechnikus kollégák a koncertek teljes időtartama alatt fokozottan figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a megengedett határértéket.
 • A látogató köteles a Fesztivál helyszínéül szolgáló épületek helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint az adott fesztiválhelyszín és mások vagyonának, illetve az adott épület, berendezések és eszközök védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 • A Fesztivál területére állatot az egyes fesztiválhelyszínek házirendje alapján lehet bevinni. Vakvezető kutya minden fesztiválhelyszínre bevihető.
 • Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot a Fesztivál területére behozni tilos behozni. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet bevinni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható. Ezen eszközök ruhatárban történő elhelyezése kötelező. 
 • A Fesztivál helyszínéül szolgáló épületek nemdohányzók. Dohányozni kizárólag az épületeken kívül, az adott programhelyszín házirendjében foglaltak alapján és az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
 • A Fesztivál erre feljogosított dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a Fesztivál dolgozóinak utasításait, valamint az egyes helyszínek kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
 • A Fesztivál helyszíneinek területén kizárólag a Fesztivál szervezőjének írásbeli engedélye alapján végezhető az adott program helyszínéül szolgáló épület rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve bármely üzleti célú tevékenység.

6. Kép- és hangfelvétel

Adatvédelem
 • A látogató a Fesztivál területére történő belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Fesztivál programjain, illetve a programhelyszínek termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A Fesztivál (nyilvános) programjain történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Fesztivál szervezője a felvételt kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Fesztivállal, sem a Szervezővel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.
 • A Fesztivál szervezője kifejezetten tájékoztatja nézőit, illetve a Fesztivál programhelyszínéül szolgáló épületébe látogatókat, hogy sem az épületbe történő belépéssel, illetve a jegyvisszaváltással összefüggésben, sem bármilyen más célból a Fesztivál szervezője nem rögzít és nem kezel a látogatókra vonatkozó egészségügyi személyes adatokat.
 • A Fesztivál szervezője tájékoztatja látogatóit, hogy a részletes Adatkezelési tájékoztató elérhető a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek hivatalos oldalán (www.bartoktavasz.hu).
 • A Fesztivál egyes programjain kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Fesztivál szervezőjétől kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz a sajto@bartoktavasz.hu e-mail-címen.
 • A hangversenyeken, előadásokon, programokon bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hosztesz kollégák felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, illetve program alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hosztesz kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és az épület elhagyására.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A Házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. 

Kedves vendégeink együttműködését előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket programjainkra!